Terminy

Termin ogłoszenia: 16 lipca 2019 r.
Termin nadesłania prac: 30 listopada 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2019 r.