Terminy

Termin ogłoszenia: 29 października 2022 r.
Termin nadesłania prac: 29 stycznia 2023 r.
Termin rozstrzygnięcia: 28 lutego 2023 r.