Terminy

Termin ogłoszenia: 16 września 2020 r.
Termin nadesłania prac: 30 listopada 2020 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2020 r.