Terminy

Termin ogłoszenia: 16 września 2020 r.
Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2021 r.
Termin rozstrzygnięcia: 23 lutego 2021 r.