Terminy

Termin ogłoszenia: 29 października 2021 r.
Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia: 28 lutego 2022 r.