Program

Program (Program konferencji)

VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ:

„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Debiut naukowy 2017” oraz

I SEMINARIUM CZASOPISMA NAUKOWEGO EUNOMIA:

„Zrównoważony rozwój w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych”.

8.15 – 9.00 – rejestracja uczestników w Instytucie Architektury PWSZ w Raciborzu, przy ul. Łąkowej 31

9.00 – 9:15 – Otwarcie i rozpoczęcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Debiut naukowy 2017”
przez J
M Panią Rektor dr hab. inż. arch. Ewę Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu;

9:15–11:45 – Sesje panelowe Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Debiut naukowy 2017”

11:45  – 12.00 – Przerwa na kawę

12:00 – Otwarcie i rozpoczęcie I SEMINARIUM CZASOPISMA NAUKOWEGO EUNOMIA: „Zrównoważony rozwój w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych”: JM Rektor PWSZ w Raciborzu dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu;

Wystąpienia okolicznościowe:

  • Prezydent Miasta Raciborza – Mirosław Lenk;
  • Jerzy Buzek, MEP;
  • Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych – dr Dariusz Chojecki;

12:10 – 13.05 Dyskusja panelowa Zrównoważony rozwój jako miernik postępu
 moderator : dr Henryk A. Kretek

  • Prezydent Miasta Raciborza – Mirosław Lenk,
  • dr hab. inż. Jerzy Buzek, DOCTOR HONORIS CAUSA MULTIPLEX, b. Premier, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, europarlamentarzysta od 2004 roku,
  • JM Pani Rektor PWSZ w Raciborzu dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu;
  • dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. i Prodziekan Wydz. Organizacji i Zarządzania w Politechnice Śląskiej, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych WOiZ Politechniki Śląskiej, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

13:05 – Wręczenie okolicznościowych dyplomów i nagród uczestnikom projektu: „Debiut naukowy 2017 – Zrównoważony rozwój” oraz podsumowanie projektu „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”  przez  Prof. Jerzego Buzka, MEP i dra Henryka A. Kretka.

13:15 14:00 –  Obiad

14:00 – Dyskusja plenarna I SEMINARIUM CZASOPISMA NAUKOWEGO EUNOMIA:
„Zrównoważony rozwój w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych”
w Auli – s. 111.

15:00 –Podsumowanie: sesji panelowych, konferencji i seminarium przez organizatorów w Auli – s. 111.

15:30 – Zakończenie konferencji i podwieczorek.

Sesja I,  Sala nr 206; Moderator; Dr Dariusz Chojecki

Panel  I – Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki

 

Lic. Magdalena Duraj – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – Zrównoważony rozwój w zarządzaniu miejskim biznesem

Aneta Pudlo – Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydział Elektryczny – Pozyskiwanie czystej energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Lic. Małgorzata Rudnowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Crowdfunding jako szansa na zrównoważony rozwój

mgr Łukasz Sęczkowski – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Przemysł 4.0 drogą do zrównoważonej produkcji w Polsce

 

Panel II – Prawo i polityka instrumentami procesów zmian

Marcin Sobeczko, Dariusz Piotrowski – PWSZ w Raciborzu – Inicjatywa Trójmorza jako miejsce, rola i przyszłość państw Europy Środkowo-Wschodniej w polityce międzynarodowej

Mgr Krzysztof Sobkowicz – Uniwersytet Opolski – Kształtowanie się ustroju II Rzeczpospolitej w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Mgr Hubert Staśkiewicz – Uniwersytet Zielonogórski – Zalety i wady Unii Europejskiej – wyzwania i przyszłość integracji

Katarzyna Stokłosa – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Przedstawiciel organizacji społecznej jako rzecznik ochrony środowiska w postępowaniu karnym na przykładzie wybranych przestępstw godzących w środowisko

Mgr Karolina Tarasiuk – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Racjonalna polityka antybiotykowa jako element zrównoważonego rozwoju

Sesja II,  Sala nr 201; Moderatorka: Dr Joanna Wróblewska-Jachna

Panel  III – Socjologia, demografia, czyli aspekt społeczny i kulturowy w procesach transformacji

Lic. Wioleta Adamska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii – Ekonomia społeczna jako narzędzie stymulowania i wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Jędrzej Kałuża – PWSZ w Raciborzu – Zrównoważony rozwój – nowe formy odpowiedzialności. Ochrona procesów, struktur i grup społecznych  oraz dóbr kulturowych.

Martyna Lichaczewska – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Zrównoważona konsumpcja w odniesieniu do problemu marnotrawstwa żywności w postawach międzygeneracyjnych na przykładzie konsumentów z Białej Podlaskiej

Mgr Ewelina Tomczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – Proekologiczne postawy społeczne jako jeden z dzisiejszych sposobów rozumienia zrównoważonego rozwoju. Współczesne trendy żywieniowe: wegetarianizm i weganizm

Lic. Patrycja Wąglorz – Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii – Zrównoważony dialog narzędziem zmiany społeczeństwa

Mgr Ireneusz Wojaczek – Uniwersytet Rzeszowski – Migracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii – motywacje i obawy w aspekcie Brexitu

 

 Panel  IV –  Zrównoważony rozwój wyzwaniem wobec edukacji, sportu i turystyki,

Anita Kurek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Wrocławska; mgr Natalia M. Kurek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej – studium przypadku

Mgr Dominika Marciniak; mgr Michał Winnicki – Politechnika Opolska, Universidad Politecnica de Cartagena – Świadomość ekologiczna studentów jako czynnik zrównoważonego rozwoju

Mgr Krystian Ulbin – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Dolny Śląsk – region dwóch prędkości

 

Sesja III,  Sala nr 301; Moderator: dr inż. arch.  Joanna Sokołowska-Moskwiak

Panel  V – Ekologia, ochrona środowiska oraz aspekt architektoniczny w kontekście zrównoważonego rozwoju;  

Jolanta Dziem – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Ochrona zasobów naturalnych w idei zrównoważonego rozwoju na przykładzie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”

Inż. Piotr Kaczmarczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kamery promieniowania rentgenowskiego szansą dla zrównoważonego rozwoju technik obrazowania

Inż.. Sylwia Mrówka, inż.. Grażyna Myśliwiec – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Wpływ dodatku wodoru do gazu ziemnego wysokometanowego na działanie urządzeń użytkowników końcowych sieci gazowej

Mgr inż. Dagmara Perżyło – Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii – Współczesne problemy ochrony środowiska na terenach górniczych

Paulina Pędziwiatr – Politechnika Łódzka –  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowisk – Alternatywne źródło chitozanu – fuzja inżynierii chemicznej i pszczelarstwa w myśl zasad zrównoważonego rozwoju

Roman Terennyk – National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Electronic Engineering, Leonid Derevianchenko – Wyższa Szkoła Logistyki, 1 rok studiów magisterskich, kierunek Logistyka transportowa, Roman Kalyniak – Centralnoukraiński Narodowy Techniczny Uniwersytet, Mechanical Engineering Department  – Zrównoważona energia: wykorzystanie paneli BiPV – jako środka do obniżenia niskiej emisji w miastach

Maciej Żołądek – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw – Odnawialne źródła energii w kontekście zrównoważonego rozwoju – turbiny wiatrowe zintegrowane z budownictwem miejskim

 

Sesja IV,  Sala nr 305; Moderator: Dr inż. Michał Staniszewski

Panel VIa – Multidimensional nature of sustainable development

Mgr Oleh Dzhodzhyk, lic. Anastasiia Hetmanenko – National University of Kyiv-Mohyla Academy – Polysulfone membranes with antifouling properties for sustainable water treatment

Lic. Nolwazi Mhodi – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie – Realising Sustainable Cities

Lic. Maryna Perchyk – V. Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University – Savantism as a new dimension of giftedness in the light of sustainable development

Mgr Agata Stępniewska – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Zrównowazony rozwój nauczycieli i uczniów na podstawie własnych doświadczeń i najnowszych publikacji. Balanced Development of Teachers and Students Based on My Experiences and Recent Publications

Valeriia Zhdanova – Національний юридичний університет м.Я.Мудрого / Yaroslav Mudryi National Law University – Fulfillment of Ukraine its obligations under the European Convention on Human Rights as a tool of achieving the 16th Sustainable Development Goal

Panel VIbСталий розвиток – проблема інтердисциплінарна

Lic. Oleksandra  Dudchenko – Wyższa Szkoła Bankowa, Zarzadzanie, Mgr Kseniia Pyryn – Wyższa Szkoła Menedżerska – Sterotypy narodowe jako główna przyczyna konfliktów międzynarodowych a etnopolitycznych w czasach terazniejszych: zasłoną zrównoważonego rozwoju światu

Wadim Efremow – Житомирський державний університет ім. Івана Франка – Топоси життєвих стимулів  у «Повчанні» Володимирa Мономаха як витоки цілей сталого розвитку

Natalia Kolchenko – Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University / Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка – Дослідження фітотоксичних властивостей води річки Есмань в межах міста глухів (Сумської Обл., Україна) як необхідна умова сталого розвитку урбоекосистеми

Mariana Marunchak – Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка / Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, м.Глухів, Україна –Дослідження лісових фітоценозів українських карпат в межах природоохоронних територій як необхідна умова забезпечення екологчної сталості країни

Iryna Ostapenko – Kirovograd Medical College, Lic. Anastasiia Hetmanenko – National University of „Kyiv-Mohyla Academy – Застосування модифікованого мембранного біореактора для очищення стічних вод у невеликих громадах у світлі сталого розвитку

Yuliia Shapoval – Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка / Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, м.Глухів, Україна – Формування у майбутніх вихователів навичок здорового способу життя як фактор сталого розвитку

Irina Trusch – Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка / Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, м.Глухів, Україна – Розвиток художньої творчості дітей 6-го року життя на засадах вільного вибору образотворчих завдань

Tyt Andreiev – Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого/ Yaroslav Mudryi National Law University – Сучасна демократія на теренах Східної Європи: проблеми основного закону та політики на прикладі змін до конституцій України, Білорусі та Литви

Lic. Artem Zalizkii Wyższa Szkoła Bankowa,– Niebezpieczny Wschód: konflikt na wschodzie Ukrainy – zagrożeniem zrównoważonego rozwoju państwa