Program

Program

Program konferencji naukowej
„Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2019”,
która odbędzie się 16 września (środa) 2020 roku
na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu

830-900 – rejestracja – logowanie online
900-1045 – Sesje panelowe
1045-1130 – przerwa
1130-1155 – Sesja główna
 Powitanie przez Dziekana WOiZ prof. Jana Kaźmierczaka,
 Kształtowanie kompetencji społeczeństwa obywatelskiego w ramach III. misji uczelni – Prof. Aleksandra Kuzior, Prodziekan WOiZ ds. Współpracy i Rozwoju,
 Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład – Prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego,
1155 – Reminiscencje z Oxfordu w aspekcie realizacji koncepcji Europejskiego Zielonego ładu – Błażej Błatoń ZSZ Wodzisław Śl. => PŚ.
1210 – Podsumowanie paneli przez moderujących i zakończenie konferencji oraz zaproszenie do projektu pt. „Debiut naukowy 2021 – Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład” – dr Henryk A. Kretek, Dyrektor Biura prof. Jerzego Buzka posła do Parlamentu Europejskiego, adiunkt na Politechnice Śląskiej w Zabrzu.

Panel I. Prawne aspekty realizacji idei zrównoważonego rozwoju.
Moderuje: dr inż. Anna Kochmańska i mgr Krzysztof Kaczorowski
Justyna Baniewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Odpowiedzialność za szkodę ekologiczną jako narzędzie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju
Kacper Cholewa, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Inspekcja Nadzoru Budowlanego gwarantem zrównoważonego rozwoju zabudowy w miastach, miasteczkach i wsiach
Krzysztof Kaczorowski, PWSZ w Raciborzu – Fundusz alimentacyjny jako element zrównoważonego rozwoju
Grzegorz Markowski, Uniwersytet Opolski – Pozycja pracownika i pracodawcy a zasada zrównoważonego rozwoju
Karolina Rybak, Uniwersytet Jagielloński – Organizacja Państw Amerykańskich i jej wkład w realizację idei zrównoważonego rozwoju
Damian Stachura, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – System zarządzania środowiskowego w zrównoważonym rozwoju
Agnieszka Targońska, Uniwersytet w Białymstoku – Procedura uzyskania pozwolenia na recykling odpadów z tworzyw sztucznych. Zagadnienia wybrane.
Mariusz Tomaszuk, Uniwersytet w Białymstoku – Głosowanie rodzinne jako przejaw zasady zrównoważonego rozwoju

Panel II. Aspekty socjologiczne: modernizacja komunikacji, systemu edukacji i otoczenia społeczno-politycznego determinantą zrównoważonego rozwoju.
Moderuje: dr inż. Józef Ober i mgr Anna Amiłowska-Czaja
Stanisław Kostanek, Uniwersytet Łódzki – Teatr współczesny jako instytucja otwierająca na dialog – najważniejszy składnik zrównoważonego rozwoju
Kamil Martyniak, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego – Socjotechnika jako narzędzie służące zagrożeniu bezpieczeństwa waluty w obrocie bezgotówkowym.
Agata Szwed, Uniwersytet Szczeciński – Uchodźcy klimatyczni jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju
Patrycja Wąglorz, Uniwersytet Śląski – Znaczenie wspólnoty dialogowej w zrównoważonym rozwoju
Magdalena Duraj, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – Cyfryzacja Europy. Rola danych cyfrowych w polityce zrównoważonego rozwoju w europejskiej administracji publicznej.
Adam Dziomdziora – Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej – Bieganie bez kontuzji ze sztuczną inteligencją
Joanna Frask, Uniwersytet Łódzki – Równoważenie rozwoju dorastających mistrzów. W oczekiwaniu na kolejnych Leonardów.
Sławomir Morel, Anna Gogola, AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – Wariantowość oraz zmienność wzorców aktywności posturalnej małych dzieci – systematyczny przegląd literatury
Anna Gogola
Milena Mikielewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach – Zrównoważony rozwój a globalna edukacja antydyskryminacyjna, jako element kształtowania kapitału ludzkiego przyszłych pokoleń

Panel III. Mulidimensional nature of sustainable development.
Moderuje: dr inż. Michał Staniszewski i dr Bartłomiej Knosala
Nikola Góral, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Odonata in a human-engineered world: Potential and threats [Ważki w przekształconym przez człowieka świecie: szanse i zagrożenia]
Iga Józefiak, Université de Genève – Turning black into green – revitalization of brownfields on the example of golf courses [Rewitalizacja terenów post-industrialnych na przykładzie pól golfowych]
Joanna Mróz, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie – Korporacje międzynarodowe a cele zrównoważonego rozwoju na przykładzie bezpieczeństwa farmaceutycznego.
Aleksandra Kołecka, Uniwersytet Gdański – Conception of Assimilative Education (CAsE) as a way to the sustainable development of disabled people [Koncepcja Edukacji Asymilacyjnej (CAsE) jako droga do zrównoważonego rozwoju osób z niepełnosprawnością]
Patrycja Pichnicka, Uniwersytet Warszawski – Sustainable development and mass culture: cultural hegemony, symbolic violence and cultural appropriation in the popular culture [Zrównoważony rozwój i kultura masowa: hegemonia kulturowa, przemoc symboliczna i przywłaszczenie kulturowe w kulturze popularnej]
Michał Gzik, Uniwersytet Łódzki – Determinanty uczestnictwa we współpracy międzynarodowej miast na rzecz zrównoważonego rozwoju. Analiza na przykładzie międzynarodowej sieci miejskiej Eurocities
Martyna Lichaczewska, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej – Zachowania proekologiczne jako element zrównoważonego rozwoju na przykładzie mieszkańców Białej Podlaskiej.
Natalia Nieużyła, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Poczucie obowiązku dbania o środowisko na tle postępującego zagrożenia kryzysem ekologicznym.
Operacjonalizacja procesów badawczych
Sebastian Dudek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Czy adsorbenty zawierające lantanowce mogą okazać się pomocne w procesie usuwania arsenu?

Panel IV. Modyfikacja systemu edukacji i otoczenia społeczno-politycznego w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.
Moderują: dr Katarzyna Postrzednik-Lotko i dr Henryk Kretek
Ewelina Tomczyk, Uniwersytet Jagielloński – Teorie zrównoważonego rozwoju i jego implementacja w Unii Europejskiej
Anna Andrychowska, Uniwersytet Szczeciński – Postawy studentów wobec odpowiedzialności firm za środowisko naturalne
Barbara Górny, Politechnika Śląska – System edukacji i motywacji w dążeniu do zrównoważonego rozwoju
Iwona Mytyk Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Flipped classroom – przykład zastosowania zrównoważonego rozwoju w dydaktyce akademickiej
Anna Waleszczyk, Uniwersytet Śląski – Metody samodzielnego uczenia się uczniów szkół podstawowych na terenie województwa śląskiego
Architektura, urbanizacja i zarządzanie środowiskiem wektorami zrównoważonego rozwoju
Anatol Jaśkowiec, Laura A. Ruszel, Uniwersytet Warszawski – Chiński dylemat zrównoważonego rozwoju – między ochroną środowiska a bezpieczeństwem energetycznym
Małgorzata Mader, Politechnika Łódzka – Architektura miast: ku samodzielności – Procesy tworzenia architektury mieszkaniowej wielorodzinnej z inicjatywy mieszkańców jako efekty poszukiwań alternatywnych, zrównoważonych form zamieszkania w dużych ośrodkach miejskich.
Piotr Oskwarek, Politechnika Wrocławska – Architektura krótkotrwała: wpływ nadmiernego i chaotycznego budowania na środowisko i społeczeństwo