Program

Projekt PROGRAM-u [wersja z 28.01.2019 roku – będzie aktualizowana]

IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ:

„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Debiut naukowy 2018”

8.15 – 9.00 – rejestracja uczestników na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Zabrze, ul. Roosevelta 26-28

9.00 – 9:30 – Otwarcie i rozpoczęcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Debiut naukowy 2018”
Wystąpienia:

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik,

Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka,

JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka,

JM Rektor PWSZ w Raciborzu prof. arch. Ewy Stachura,

Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania prof. PŚ Krzysztofa Wodarskiego,

Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju prof. PŚ Aleksandry Kuzior

 

9:30 – 11.30 – Dyskusja panelowa – Wielowymiarowa natura zrównoważonego rozwoju 

Uczestnicy dyskusji:

Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze,

prof. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego,

JM Rektor PWSZ w Raciborzu prof. arch. Ewy Stachura

Moderator – prof. PŚ Aleksandra Kuzior

11:30 – Wręczenie okolicznościowych dyplomów i nagród uczestnikom projektu: „Debiut naukowy 2018 – Zrównoważony rozwój” przez  Prof. Jerzego Buzka, MEP i dr. Henryka A. Kretka.

11:45  – 12.00 – Przerwa na kawę, ciasto i owoce

12:00 – 14:30 – Sesje panelowe Międzynarodowej Konferencji Naukowej – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Debiut naukowy 2018”

14:30 – Podsumowanie sesji panelowych oraz konferencji przez organizatorów w Auli Bud. D, sala D10

15:00 –  Zakończenie konferencji i obiad

Panel  I – Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki – Budynek A, sala nr 314

Mgr Augustyn Duszan Uniwersytet Jagielloński Zinstytucjonalizowane usługi car-poolingowe w ramach transportu publicznego na przykładzie gminy Lesko

Joanna Frydel Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zrównoważony rozwój Norwegii. Strategia rządowa i realizacja jej założeń.

Mgr inż. Łukasz Kędra Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Kierunek: Zarządzanie i inżynieria;  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Kompetencje menedżerskie jako zasoby zrównoważonego rozwoju w przemyśle wysokich technologii

Mgr Przemysław Król Politechnika Poznańska Nowoczesne rozwiązania punktów styku z otoczeniem w publicznym transporcie zbiorowym – podstawa zrównoważonego rozwoju miast.

Lic. Klaudia Musiał Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Czy każde przedsiębiorstwo musi upaść? – sprawozdanie finansowe jako podstawa zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie ekonomicznym

Mgr Piotr Nowacki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Przemiany w makroekonomii po globalnym kryzysie vs. zrównoważony rozwój

Mgr Karolina Rybak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Społeczna odpowiedzialność biznesu w bankowości jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju

Mgr Michał Szczegielniak Uniwersytet Warszawski Srebrna gospodarka –wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju w starzejącym się społeczeństwie

Panel  II – Prawo i polityka instrumentami procesów zmian – Budynek A, sala nr 210

Mgr Adam Jopek Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, Racjonalna współpraca służb policyjno–celnych na przykładzie czeskiej placówki granicznej w m. Chotěbuz

Mgr Krzysztof Kaczorowski Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, PWSZ w Raciborzu – Instytut Studiów Społecznych Wykorzystanie środków unijnych w celu wszechstronnej realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie powiatu raciborskiego.

Mgr Paulina Kruszyńska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kwoty płci na listach wyborczych jako gwarancja zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie wyborów samorządowych w Polsce

Adam Matecki, Olaf Miller Uniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Ocena prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty

Liliana Podwika Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Zrównoważony rozwój w Polsce w latach 2010-2015 – wybrane aspekty

Maksymilian Sitarski Uniwersytet Warszawski, WPiA i IG UW „Sustainable development” w teoretycznym zwierciadle oraz istota „zrównoważonego rozwoju „in action” we współczesnej refleksji prawnej

Mgr Agnieszka Targońska Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa Procedura nabycia obywatelstwa na podstawie „ius sanguinis” w Rzeczpospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej jako element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

Mgr Anna Zalewska Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Mediacje okołorozwodowe szansą na ocalenie społeczeństwa zrównoważonego rozwoju.

Panel  III – Socjologia, demografia, czyli aspekt społeczny i kulturowy w procesach transformacji – Budynek A, sala nr 313

Mgr Anna Andrychowska Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Znaczenie kapitału społecznego i ograniczenia wynikające z kultury amoralnego „familizmu” dla idei zrównoważonego rozwoju.

Mgr Kamil Martyniak Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Krakowska Akademia  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – Wydział Nauk o Bezpieczeństwie,  Bezdomność w Polsce – wykluczenie poprzez naznaczenie społeczne. Rozważania o dewiacji w oparciu o teorię stygmatyzacji.

Adam Matecki, Olaf Miller Uniwersytet Pedagogiczny imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Badanie ankietowe dotyczące świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty

Mgr Sylwia Rośniak Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki, W kierunku „Circular Fashion”

Mgr Aliaksei Shulha Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Strategia migracyjna jako warunek zrównoważonego rozwoju. Przykład Białorusi

Mgr Aleksander Zbirański Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Rola kultury i humanistów w zrównoważonym rozwoju

Lic. Sylwia Zimnicka Uniwersytet Rzeszowski, Rachunkowość i Finanse Społeczność internetowa jako narzędzie kształtowania świadomości zrównoważonego rozwoju

Lic. Patryk Wasiela Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zaangażowanie społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw we współpracę z podmiotami ekonomii społecznej jako szansa na poprawę usług w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Panel  IV –  Zrównoważony rozwój wyzwaniem wobec edukacji, sportu i turystyki – Budynek B, sala nr B104

Mgr Agnieszka Deja Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych,            Profesjonalizm pracy a budowanie relacji pracowników z podopiecznymi rodzinnych domów dziecka.

Adrian Gawor Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Bezpieczeństwo narodowe, Uciec…ale dokąd?

Zuzanna Hanas Uniwersytet Rzeszowski Zrównoważony rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Albert Łukasik Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rola psychologii w edukacji

Mgr MilenaMikielewicz Uniwersytet Śląski w Katowicach,Dualna edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako proces inwestycji w kapitał społeczny młodego pokolenia.

Mgr Anna Pudrzyńska Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Zaburzenia w zakresie nadpobudliwości psychoruchowej a funkcjonowanie w grupie rówieśniczej uczniów klas wczesnoszkolnych.

Mgr Agata Stępniewska SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Blaski i cienie edukacji państwowej i niepublicznej. W poszukiwaniu nowych strategii zrównoważonego rozwoju dla szkolnictwa na każdym etapie kształcenia.

Lic. Beniamin Szmelcer Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Najwybitniejsi polscy reprezentanci podczas Igrzysk Paraolimpijskich

Lic. Karolina Wichlińska AWF Warszawa Rozwój zrównoważony obszarów turystycznych na przykładzie wyspy São Miguel

Panel Va – Badania i Rozwój [B+R], ekologia, ochrona środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju – Budynek A,  sala nr 213

Mgr Sebastian Dudek Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Właściwości fotokatalityczne i adsorpcyjne tlenku tytanu(IV) względem jonów arsenu

Mgr Roksana Duszkiewicz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (neurobiologia), Uniwersytet Śląski w Katowicach (chemia leków), Mgr Tomasz Zych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Narzędzia chemo- i bioinformatyczne w projektowaniu leków a zrównoważony rozwój

Mgr inż. Dawid Gajda Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Podziemne magazynowanie energii jako szansa na rozwój energetyki odnawialnej

Mgr inż. Małgorzata Janiszewska Politechnika Poznańska Zrównoważony rozwój w gospodarce metalami na przykładzie niklu i kobaltu.

Mgr inż. Grzegorz Markowski Uniwersytet Opolski, Prawo, Ochrona środowiska, Gospodarcze wykorzystanie biomasy z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju

Lic. Mateusz Turowski Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Kierunek Energetyka, Specjalność Zrównoważony Rozwój Energetyki, Systemowe magazyny energii elektrycznej jako sposób na realizację idei zrównoważonego rozwoju

Patrycja Zimnicka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Bezpieczeństwo systemów dystrybucji wody jako element zrównoważonego rozwoju.

Lic. Ewa Żmieńka    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Podatek węglowy jako mechanizm ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Panel Vb – Ekologia, ochrona środowiska oraz aspekt architektoniczny w kontekście zrównoważonego rozwoju – Budynek A, sala nr 211

Agata Grabałowska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Globalny kryzys  środowiskowy

Patryk Łyko Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe województwa Śląskiego w kontekście zrównoważonego rozwoju, na przykładzie zbiornika retencyjnego „Racibórz Dolny”.

Inż. Michał Majewski Politechnika Wrocławska, Architektura i Urbanistyka Mikro-architektura jako metoda zrównoważonego kształtowania przestrzeni publicznych w ośrodkach miejskich w Polsce

Lic. Aleksandra Mirończuk  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ogrody zbiorowe i działalność DIY jako alternatywne formy zrównoważonego rozwoju

Lic. Justyna Motyka Politechnika Śląska Parki linearne jako czynnik sprzyjający  zrównoważonemu rozwojowi miast

Mgr Janusz Patalas-Poślednicki Politechnika Poznańska Rekultywacja biologiczna obszarów śródmiejskich na podstawie projektu zielonej dzielnicy Jeżyce.

Panel  VI – Multidimensional nature of sustainable development & Сталий розвиток – проблема інтердисциплінарна – Budynek A, sala nr 114

Vadim Efremov, Olha Sadlovska Zhytomyr Ivan Franko State University Stylistic Topos „…the Hungry and Thirsty…”as an Element Of The Social Component of the Sustainable Development Concept

Mgr Liliia  Hrytsai Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Modern Consumerism vs. Sustainable Development , 

Mgr Zarina Kudabayeva Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Reform of Theological Education to Foster Effective Interreligious Dialogue;

Mgr Mateusz Lisak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, The impact of the unsustainable development of individual ports on the global trade in the Indian Ocean according to the Greco-Roman sources

Mgr Piotr Sieniawski  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Migrant crisis and the migration policy of the slovak republic in the light of sustainable development

Waleria Wowk Winnicki Narodowy Uniwersytet Rolniczy Інноваційно-інвестиційна модель розвитку України у контексті досягнення пріоритетів сталого розвитку