Kontakt

Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący –  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,

Dr inż. Michał Staniszewski – Wiceprzewodniczący – (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka) tel. (+48) 609 771 771, ms@buzek.pl,

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych) tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl,