Komitet naukowy i recenzenci

KOMITET NAUKOWY I RECENZENCI 2024

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Doctor Honoris Causa
Multiplex
Vice Przewodniczący: dr Paweł Strózik, JM Rektor ANS w Raciborzu
Vice Przewodnicząca: Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl.

Prof. dr hab. Jolanta Blicharz z UWr
Prof. dr hab. Jan Róg, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Wojciech Słomski, WSFiP W-wa
Prof. dr hab. Jadwiga Stolarczyk-Pissaloux, Professor, Université de Rouen Normandie (France)
Prof. dr hab. Lidia Zacharko, Uniwersytet Ślaski, ANS w Raciborzu
Dr hab. Robert Geisler, prof. UO
Dr hab. Leszek Karczewski , prof. nzw. w Politechnice Opolskiej, ANS w Raciborzu
Dr hab. inż. Nikodem Kuźnik, prof. PŚ
Dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Kierownik Katedry
Zarządzania Strategicznego i Marketingu, Uniwersytet Zielonogórski,
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Dr inż. Michał Staniszewski, Politechnika Śląska
Dr inż. Artur Kuboszek, Politechnika Śląska
Dr Dariusz Chojecki, ANS w Raciborzu
Dr Maria Kopsztejn, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu
Dr Henryk A. Kretek [sekretarz Rady Naukowej], Politechnika Śląska, ANS w Raciborzu
Dr Grzegorz Chrószcz, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Dr Joanna Wróblewska-Jachna, PWSZ w Raciborzu, ATH Bielsko-Biała
Dr Anna Ciesielska (Krzysztofek), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Katedra Zarządzania

Komitet naukowy 2019

Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Doctor Honoris Causa Multiplex
Vice Przewodnicząca: Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, JM
Rektor PWSZ w Raciborzu
Vice Przewodnicząca: Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl.
Prof. dr hab. Jolanta Blicharz z Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Jan Róg, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Wojciech Słomski, WSFiP W-wa
Prof. dr hab. Lidia Zacharko, Uniwersytet Ślaski, PWSZ w Raciborzu
Dr hab. Robert Geisler, prof. UO
Dr hab. Leszek Karczewski , prof. nzw. w Politechnice Opolskiej, PWSZ
w Raciborzu
Dr inż. Michał Staniszewski, Politechnika Śląska
Dr Jakub Berezowski, Prorektor PWSZ w Raciborzu
Dr Dariusz Chojecki, PWSZ w Raciborzu
Dr Maria Kopsztejn, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu
Dr Henryk A. Kretek [sekretarz Rady Naukowej], PWSZ w Raciborzu,
Politechnika Śląska
Dr Katarzyna Rybińska, PWSZ w Raciborzu
Dr Joanna Wróblewska-Jachna, PWSZ w Raciborzu, ATH Bielsko-Biała
Mgr Paulina Kuzior,  Politechnika Śląska

Komitet naukowy i recenzenci 2018
Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Doctor Honoris Causa Multiplex
Vice Przewodnicząca: Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, JM Rektor PWSZ w Raciborzu
Vice Przewodnicząca: Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl.
Dr  Jakub Berezowski, Prorektor PWSZ w Raciborzu
Prof. Jan Róg, Uniwersytet Rzeszowski;
Prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski, WSFiP W-wa;
Dr hab. Robert Geisler, prof. UO.
Dr hab. Leszek Karczewski , prof. nzw. w Politechnice Opolskiej, PWSZ w Raciborzu.
Dr Dariusz Chojecki, PWSZ w Raciborzu;
Dr Joanna Wróblewska-Jachna, PWSZ w Raciborzu, ATH Bielsko-Biała.
Dr inż. Michał Staniszewski, Politechnika Śląska.
Dr Maria Kopsztejn, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu.
Dr Katarzyna Rybińska, PWSZ w Raciborzu.
Dr  Henryk A. Kretek [sekretarz Rady Naukowej], PWSZ w Raciborzu, Politechnika śląska.
prof. dr hab. Ałła Łobanowa, Politechnika Śląska;
Mgr Paulina Kuzior,  Politechnika Śląska;

Ambasadorowie Honorowi – członkowie Rady Naukowej – projektu na Ukrainie:
Юрій Іванович Грицюк — академік Лісівничої академії наук України, професор кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор.
Prof. Dr hab., Yuriy Ivanovych Grytsiuk – Akademik  Akademii Nauk o Lesie Ukrainy, Profesor Wydziału Programowania Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”.
Мар’яна Юріївна Грицюк –  магістр наук, аспірант  Національного лісотехнічного університету України, м. Львів.
Mgr Mariana Yuriyivna Grytsiuk  –  doktorantka Narodowego Uniwersytetu Leśnotechnicznego Ukrainy we Lwowie.
Mgr Kseniia Pyryn – Kirowogrod, absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie;
Anastasia Getmanenko [ Anastasiia Hetmanenko] – absolwentka Kyjowo – Mohylanskiej Akademii, m.Kijów

Zadaniem członków Rady Naukowej będzie:
– zapoznanie się z pracami, które zostaną przysłane na konkurs, a w tym naniesienie drobnych poprawek i sugestii;
– przygotowanie opinii i recenzji dla wiceprzewodniczącego, a w tym rekomendacja do publikacji.

Задаванием членов Научного Совета будет:
– Знакомство себя с работами, которые будут присланы на конкурс, а в этом наношение маленьких поправок и суггестии [30.XI-23.XII];
– приготовление мнения и рецензии для заместителя председателя, а в этом рекомендация к публикации [do 5.I.2018].